Vytlačiť

Z exhalátov len neškodná para

Cestou k dosiahnutiu prísnych exhalačných limitov Euro 4 a Euro 5 je systém SCR (Selective Catalic Reduction). Roztok AdBlue v ňom funguje ako akási dodatočná očista výfukových plynov prostredníctvom oxidačného činidla.

Odlišný princíp.  Mnohí mu predpovedajú skvelú budúcnosť. Nákladné autá, autobusy a ďalšie vozidlá s naftovým motorom vďaka nemu bez ťažkostí splnia  spomínané emisné limity. Roztok AdBlue funguje na úplne inom princípe ako ekologické prísady miešavané do motorových palív. Je to roztok dusíka a demineralizovanej vody, ktorý sa uskladňuje v malej samostatnej nádrži vo vozidle. Kvapalina sa počas jazdy vstrekuje do výfukových plynov ešte predtým, ako prejdú katalyzátorom. Ten následne tieto plyny rozkladá na neškodnú vodu a dusík.

Výroba aj u nás. Každý mesiac pribúda v Európe zhruba 25-tisíc vozidiel používajúcich AdBlue. Jeho predaj stále rastie a pribúda i lokalít, kde ho možno načerpať. Podľa prieskumu agentúry Integer-Research  jazdí na starom kontinente už takmer 600 kamiónov, autobusov a ďalších vozidiel využívajúcich toto riešenie. Roztok sa už dá pohodlne načerpať  na stovkách čerpacích staníc, ale i v mnohých logistických centrách. Tieto čísla prispievajú k tomu, že z produkcie  a predaja AdBlue sa postupne stáva prosperujúce odvetvie, v ktorom podniká čoraz viac firiem. Zatiaľ jediným slovenským producentom tejto komodity je Duslo Šaľa. Predvlani jej vyrobil 32 tisíc, minulý rok už 40 tisíc ton. „ Predaj od začiatku roka mierne poznačil klesajúci objem nákladnej dopravy. Napriek tomu však neočakávame významnejší prepad odbytu AdBlue. Počítame s výrobou minimálne v takom objeme ako vlani, “ tvrdí obchodná manažérka Alica Baloghová.

Distribučná sieť. Duslo šaľa zabezpečuje distribúciu roztoku prostredníctvom svojej stopercentnej dcérskej spoločnosti GreenChem CZ. Tá plne pokrýva slovenský, český a maďarský trh. AdBlue putuje zo Šale k odberateľom v rôznych baleniach. Najmenšie 10-litorvé kanistre slúžia skôr ako príručná rezerva pre vodiča, ak sa mu minie roztok. Tento objem vystačí na približne 500 kilometrov. Dopravné firmy kupujú roztok hlavne v tisíclitrových kontajneroch. Verejné výdajné miesta fungujú na desiatkach verejných čerpacích staniciach, ale AdBlue si dopravcovia môžu doplniť aj v dvoroch logistických centier či dopravných spoločností. Výhodou systému je, že stav nádrže vo výdajnom centre sa telemetricky monitoruje  a Greenchem presne vie, kedy je ju potrebné doplniť. Funguje to bez zásahu človeka.

Menej paliva. Prevažná väčšina AdBlue sa používa vo vozidlách spĺňajúcich normy Euro 4 a Euro 5. Podľa skúseností Alice Baloghovej to vlastníkovi vozidla prináša okrem iných výhod aj úsporu paliva, a to od štyroch do siedmich percent. K hlavným odberateľom patria predovšetkým firmy podnikajúce v kamiónovej  a autobusovej doprave. Kvapalinu však čoraz viac používajú traktory a stavebné stroje. Veľmi silné postavenie má AdBlue v produkcii nemeckej automobilky Mercedes Benz, ktorá ju aplikuje do osobných áut. Roztok používa aj švédske Volvo, francúzsky Renault Truck alebo česká Tatra Kopřivnice.

Norbert Vrabec