Vytlačiť

Nákladná doprava na CNG.

Čoraz častejšie sa hovorí o alternatívnych motorových palivách, kam zaraďujeme okrem biopalív a vodíku aj CNG (stlačený zemný plyn). Na rozdiel od ostatných alternatívnych palív je CNG už dnes k dispozícii v dostatočnom množstve, neustále pribúdajú sériovo vyrábané autá s pohonom na CNG a jeho distribúcia k zákazníkovi je pomerne jednoduchá. Motoristi si často zamieňajú skratku CNG s označením LPG, a pritom ide o dva rozdielne plyny: LPG, čiže Liquified Petroleum Gas, je kvapalný propán-bután a vzniká ako jedna z frakcií pri destilácii ropy. CNG, čiže Compressed Natural Gas, je zemný plyn stlačený kompresorom plniacej stanice na tlak 20 MPa a v tejto „stlačenej“ forme sa plní do tlakovej nádrže vo vozidle. Pred použitím na pohon vozidla je zredukovaný na takmer atmosférický tlaCNG je ekologicky priaznivejšie k životnému prostrediu. Palivo je ekonomicky výhodné, úspora nákladov na palivo je z dlhodobého hľadiska 25 % až 45 %, je bezpečné a nezapácha.  CNG je jednoznačne ekonomicky výhodnejšie motorové palivo ako nafta či benzín. CNG je šetrnejší k motoru, ktorý sa pri spaľovaní zemného plynu pomalšie opotrebováva a aj samotná cena CNG je výrazne nižšia ako cena ostatných klasických pohonných palív.

Prvá samoobslužná stanica. Je v areáli Regionálneho Centra SPP v Žiline na Závodskej ceste 26 a je k dispozícii vodičom osobných a úžitkových vozidiel 24 hodín denne. Zvyšuje komfort pre vodičov osobných a úžitkových vozidiel, pretože výrazne prispieva k prepojeniu areálov na doplnenie paliva CNG na juhu a severe Slovenska. Môžu ju používať len vodiči, ktorí majú preukaz obsluhy vyhradených plynových zariadení, skupina Ac a zmluvu s SPP o dodávke stlačeného zemného plynu - CNG. Samoobslužná čerpacia stanica v Žiline dopĺňa sieť už existujúcich piatich plniacich staníc CNG prevádzkovaných plynármi na Slovensku, a to dve Bratislave, po jednej v Nitre, Košiciach a Michalovciach. SPP už pripravuje projekt, podľa ktorého pravdepodobne na budúci rok budú aj ostatné stanice samoobslužné.

Plniace stanice. Čoraz viac automobiliek sériovo vyrába vozidlá s pohonom na CNG. V Európe je najviac vozidiel a najrozvinutejšia sieť plniacich staníc v krajinách ako Taliansko, Rusko, Bulharsko, Ukrajina, Švédsko a Francúzsko. Do roku 2020  má byť v EÚ nahradených zemným plynom CNG až 23 % tekutých fosílnych palív v doprave, z toho 10 % spotreby nafty a benzínu. V tom čase má byť v krajinách únie 20 000 plniacich staníc CNG, zhruba 23,5 milióna vozidiel s týmto a ročne sa predá 47 miliárd m3 zemného plynu (CNG) ako motorového paliva. Na našich cestách jazdí  280 autobusov a približne 250 osobných a úžitkových áut s pohonom na stlačený zemný plyn. Vlani sa zvýšil predaj tohto ekologického paliva v porovnaní s rokom 2007 o 738 tisíc kg, čo  je 15,2-percentný medziročný nárast.

Výhody pre podnikateľov. Úžitkovosť nákladného auta závisí aj od jeho prevádzkových nákladov, čo si uvedomujú podnikatelia, ktorí dnes na Slovensku prevádzkujú okolo 50 dodávok s pohonom na CNG na distribúciu vlastných výrobkov alebo regionálny rozvoz tovarov. Sériovo vyrábané nákladné a dodávkové vozidlá s pohonom na CNG sú konštruované ako jednopalivové. Motor je spravidla špeciálne konštruovaný s pohonom na CNG. Tlakové nádoby (nádrže) na CNG sú pri nákladných vozidlách zabudované na ráme zadnej nápravy, teda používateľ vôbec nepozná rozdiel medzi vozidlom na CNG a bežným vozidlom. Dojazd nákladných vozidiel s jednopalivovým pohonom na CNG je 400 – 700 km. V súčasnosti väčšina výrobcov nákladných vozidiel vyrába vozidlá s pohonom na CNG sériovo, napríklad Iveco, Tedom, Mercedes. Ďalej sú to značky úžitkových áut ako Iveco, Mercedes, Renault, Ford, Citroän, Fiat, Opel. Originálne, v EÚ vyrobené vozidlá s pohonom CNG, s originálnym technickým preukazom a medzinárodne platným CE certifikátom, je možné samostatne doviesť na Slovensko. V tomto prípade je platná aj zahraničná (európska) homologizácia a auto je možné oficiálne prihlásiť na polícii a prevádzkovať na Slovensku. Nevýhodou je, že autorizovaný servis je väčšinou len v zahraničí. Firma ILaS Company, s.r.o. vo Vranove nad Topľou je prvým príkladom nasadenia CNG v nákladnej doprave na Slovensku. Firma zabezpečuje rozvoz pekárenských výrobkov na východnom Slovensku.

 

Predaj CNG v rokoch 2005-2008 (v kg)

 

 

2005

3 720 580

 

 

2006

4 458 873

 

 

2007

4 873 286

 

 

2008

5 611 755

 

 
Počet vozidiel s pohonom na CNG na Slovensku v roku 2008 (v ks)

 

 

 

 

 

 

autobusy

ostatné

spolu

 

 

Bratislava

172

60

232

 

 

Nitra

5

45

50

 

 

Zvolen

40

6

46

 

 

Košice

35

37

72

 

 

Michalovce

15

32

47

 

 

Spolu

267

180

447

 

 


Z podkladov SPP pripravil Marián Hudec