Vytlačiť
29. 3. 2018

 Spoločnosť Papp Italia dokončila integráciu do siete Dachser
Medzinárodný dodávateľ logistických služieb Dachser získal talianskeho poskytovateľa logistiky potravín Papp Italia. Pobočka vo Verone v severnom Taliansku sa po novom nazýva Dachser Italy Food Logistics S.R.L.

Ako významný výrobca a spotrebiteľ potravín hrá Taliansko významnú úlohu pri preprave tovaru po celej Európe. To viedlo spoločnosť Dachser v roku 2012 k odkúpeniu 50% podielu v talianskej dopravnej spoločnosti Papp Italia s následnou dvojročnou spoluprácou. Dachser úplne prevzal spoločnosť v roku 2017. Posledným krokom v integračnom procese bol prechod na systémy Dachser a premenovanie subjektu.
Základom integrácie bola premena všetkých logistických procesov a IT systémov do štandardov Dachser. Táto fáza bola dokončená v polovici februára. Spoločnosť Dachser Italy Food Logistics je teraz plne integrovaná do siete všetkých procesov Dachser. Zákazníci môžu využívať jednotné produktové portfólio vivengo, rovnako ako prístup do platformy eLogistics pre nepretržité sledovanie zásielok, funkciu proaktívneho upozorňovania na nezrovnalosti pri preprave a možnosť priameho riadenia objednávok či skladovanie. Región je tiež spojený s ďalšími 33 krajinami prostredníctvom European Food Network spoločnosti Dachser. Každý deň je tovar smerovaný z Verony do európskeho hubu na prepravu potravín vo Frankfurte nad Mohanom aj do ďalších terminálov v sieti.
Alfred Miller, konateľ firmy Dachser Food Logistics, uvádza: „So svojou strategicky silnou pozíciou v severnom Taliansku je Dachser Italy Food Logistics ideálnym východiskovým bodom, z ktorého môžeme ďalej expandovať a ďalej internacionalizovať našu kontraktnú logistiku potravín v Taliansku. Vďaka zavedeniu štandardizovaných procesov môžeme ponúknuť európskym výrobcom potravín a maloobchodníkom ešte atraktívnejšie služby. To posúva náš import/export na úplne novú úroveň, ktorá ďalej posilňuje európsku sieť potravín.“
Dachser Italy Food Logistics doručuje zo svojho hlavného sídla a centrálneho terminálu vo Verone pravidelne každý rok 230 000 ton potravín viac ako 1 200 (maloobchodným a priemyselným) príjemcom naprieč Talianskom. Ide o zásielky čerstvých potravín, zásielky vyžadujúce kontrolovanú teplotu či zásielky prepravované pri bežnej teplote okolia. Zariadenie v blízkosti Verony disponuje skladovými priestormi s veľkosťou 17 000 m2 v rôznych teplotných zónach a 41 nakladacími rampami. O distribúciu, skladovanie a administratívne operácie sa tu stará približne 170 zamestnancov. V Tarante (Apulia) má Dachser Italy Food Logistics pobočku, ktorej hlavnou úlohou je organizovanie celovozovej dopravy pre Taliansko a pre export.