Vytlačiť
3. 5. 2018

 AWT rozšiřuje síť terminálů kombinované dopravy
Mezinárodní dopravní skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, která vlastní terminál kombinované dopravy v Paskově, začala na jižní Moravě provozovat nové intermodální překladiště Terminál Zaječí. Skupina AWT tak významně posiluje své postavení na trhu v oblasti intermodálních přeprav.
Nový terminál v Zaječí, který začala AWT provozovat 23. dubna tohoto roku, doplňuje služby překladiště v Paskově a zároveň je součástí sítě 32 terminálů a logistických center PKP CARGO. Hlavní výhodou terminálu je jeho strategická poloha ve středu Evropy a dobré napojení na železniční síť, konkrétně na železniční koridory Německo – Rakousko – Slovensko a koridor Polsko – Rakousko – Slovensko. Jelikož leží v blízkosti dálnice D2 má zároveň rychlé spojení na páteřní silniční síť. Překladiště leží v blízkosti hranic se Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem. Právě na tyto státy budou služby terminálu přednostně zaměřeny.
„Železniční doprava se řadí mezi nejekologičtější způsoby transportu a právě přesun přepravy zboží z přetížených silnic na železnici je jedním z hlavních cílů Evropské unie. Tímto směrem se již řadu let ubíráme i my. Proto jednou z hlavních priorit skupiny AWT je neustálé rozšiřování našich služeb v oblasti kombinované dopravy a rozvoj terminálů,“ říká Viktor Bystrian, obchodní ředitel AWT.
Terminál Zaječí je primárně zaměřen na překládku návěsů. V současnosti může odbavit jeden až dva vlaky denně a disponuje parkovací plochou pro téměř 80 návěsů. První pravidelná linka jezdí na Terminál Zaječí ze severního Německa z přístavu Lübeck. Pro německého operátora ECL GmbH poskytuje AWT železniční trakci, vozy a terminálové služby.
„Dosud jsme byli schopni našim zákazníkům nabídnout služby spojené s intermodální překládkou zboží pouze na severní Moravě prostřednictvím Terminálu Paskov. Nyní můžeme tento servis nabídnout i na jižní Moravě. Velkou výhodou Terminálu Zaječí je možnost jeho dalšího rozvoje a tím i rozšiřování nabídky našich služeb. Právě komplexnost řešení přeprav a dlouholeté zkušenosti nám umožňují pružně reagovat na veškeré požadavky našich klientů v oblasti kombinované dopravy,“ říká Key Account Manager AWT, Martin Gelnar.
Nový Terminál Zaječí doplňuje služby překladiště AWT v Paskově, které je v provozu už od roku 2007. Terminál Paskov má v současnosti rozlohu 31 000 m², kapacitu 2 400 TEU. Výhodou je jeho poloha v blízkosti průmyslových zón i hranic s Polskem a Slovenskem. Do konce roku 2018 bude plocha terminálu v Paskově rozšířena o 20 000 m² a budou zde vybudovány dvě nové koleje, každá v délce
375 m.
„Strategická pozice Paskova a Zaječí v srdci Evropy nám umožňuje snadné a rychlé propojení obou překladišť s důležitými evropskými přístavy a terminály,“ dodává Viktor Bystrian.