Vytlačiť

14. 6. 2018

 GEFCO a TALAN sa spájajú. Vytvoria spoločný podnik v oblasti servisnej techniky pre automobilový trh

Skupina GEFCO, globálny poskytovateľ služieb priemyselného dodávateľského reťazca a európsky líder v oblasti logistiky automobilového priemyslu a spoločnosť TALAN, popredný európsky hráč na poli agilného transformačného poradenstva, sa dohodli na vytvorení spoločného podniku, v rámci ktorého budú môcť navrhovať a ponúkať riešenia pre automobilový trh.

Spoločnosti GEFCO a TALAN podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je ponúkať riešenia spájajúce digitálne a fyzikálne technológie pre automobilové odvetvie. Dohoda je vyvrcholením vzťahu dôvery, ktorý nadviazali tieto dve spoločnosti. Súčasťou tejto dohody je vytvorenie spoločného podniku, ktorý obom partnerom umožní dať dokopy ich odborné znalosti. Spoločnosť GEFCO prispeje svojou kvalifikáciou ako líder v oblasti automobilovej logistiky, svojou znalosťou trhov B2B ako aj silou svojej medzinárodnej siete, zatiaľ čo TALAN ponúkne svoje znalosti z oblasti nových informačných technológií, ako sú Internet vecí (IoT), umelá inteligencia a blockchain, ako aj agilné metódy.
Spoločný podnik, ktorý zakladáme s firmou TALAN, zabezpečí rozhodujúci pokrok na trhu automobilovej logistiky, ktorý sa využívaním digitálnych technológií radikálne mení,” zdôraznil Luc Nadal, predseda predstavenstva spoločnosti GEFCO. “Takáto spolupráca medzi partnermi, ktorých schopnosti a zručnosti sa navzájom dopĺňajú, je v súlade s našou stratégiou rozvoja inovácií, ktorá bude kľúčom k nášmu budúcemu rastu.
Cieľom spoločnosti GEFCO je podporovať a povzbudzovať inovácie v rámci Skupiny, ako aj pri spolupráci s externými partnermi a transformovať tak segmenty logistiky aj prepravy. Spoločnosť dodržiava politiku zdieľania inovácií, čo zahŕňa partnerstvá ako napríklad aj nedávno oznámená dohoda s technologickým akcelerátorom Techstars.
Tento nový spoločný podnik s GEFCO predstavuje novú etapu našej dlhodobej spolupráce. V takýchto časoch, ktoré vyžadujú odvážny prístup, budujeme s našimi partnermi nové formy podnikania tým, že ponúkame naše technologické znalosti v duchu kolektívnej inteligencie,” uviedol Mehdi Houas, predseda Skupiny TALAN.
Tento projekt podporuje politiku inovácie, ktorou sa Skupina TALAN riadi už od začiatku. Posilňuje ju svojou prácou podporujúcou spoločnosti a veľkých poskytovateľov služieb prostredníctvom inovatívnych riešení. A keďže kolektívna inteligencia je súčasťou DNA spoločnosti TALAN, skupina podporuje iniciatívy, ktoré povzbudzujú ženy a mužov, aby spoločne pracovali na využívaní technológií dneška a budovali svet zajtrajška. Pre TALAN je budúcnosť ihriskom.