Vytlačiť

21. 6. 2018

 GEFCO spúšťa svoju innovation factory, aby sa posilnila inovačná politika skupiny
Skupina GEFCO, globálny poskytovateľ služieb priemyselného dodávateľského reťazca a európsky líder v oblasti logistiky automobilového priemyslu dnes oznámila, že otvára svoju Innovation Factory. Táto iniciatíva predstavuje míľnik v rámci inovačnej stratégie Skupiny a jej cieľom je podpora nových nápadov a tvorivosti v tímoch GEFCO na celom svete.

Interná podpora inovatívneho ducha
Innovation Factory (Továreň na inovácie) spoločnosti GEFCO je navrhnutá s cieľom podporiť kultúru inovácií, umožniť všetkým zamestnancom, aby vymýšľali a skúmali inovatívne nápady, s potenciálom rozvinúť ich na riešenia, ktoré môžu podporiť obchodný rast spoločnosti. Cieľom Skupiny je podporiť kreatívneho ducha svojich zamestnancov tým, že im poskytne interný inkubátor na rozvoj najsľubnejších nových myšlienok a koncepcií.
Innovation Factory bude otvorená po celý rok a kandidáti pracujúci v tímoch tak budú môcť kedykoľvek predkladať a predstavovať svoje inovatívne nápady. Tieto nápady môžu súvisieť s akoukoľvek oblasťou podnikania spoločnosti GEFCO, avšak musia byť v súlade s inovačnými osami spoločnosti GEFCO, musia spĺňať potreby klientov a musia byť tiež uplatniteľné naprieč celou Skupinou. Komisia na preverovanie inovácií, pozostávajúca z interných odborníkov, bude vyhodnocovať tie najlepšie koncepcie práve na základe týchto kritérií. Vybrané tímy budú následne pozvané do Innovation Factory, kde budú môcť využívať interné odborné znalosti ako aj zdroje, vďaka čomu budú môcť úspešne rozvíjať svoj projekt. Po overení koncepcie dostanú účastníci platené voľno zo zamestnania, aby sa mohli naplno venovať rozvoju svojich nápadov.
“Sme veľmi radi, že môžeme oznámiť otvorenie Innovation Factory spoločnosti GEFCO, ktorej úlohou je podporovať ducha kreativity a inovácie medzi našimi zamestnancami,” uviedol Luc Nadal, predseda predstavenstva spoločnosti GEFCO. “Cieľom spoločnosti GEFCO je poskytnúť zákazníkom inteligentné a flexibilné riešenia dodávateľského reťazca a som presvedčený, že naša Innovation Factory nám pomôže posúvať hranice a zrýchliť rast.”

Zdieľané inovácie
GEFCO už v teraz zveľaďuje svoj interný ekosystém inovácií, ktorý priniesol také úspechy ako napríklad My car is there (MCIT) - službu, ktorá prostredníctvom smartfónovej aplikácie privezie vozidlo koncovému klientovi alebo 360° systém fotografovania vozidla, ktorý zákazníkom umožňuje vidieť vozidlo online počas doručovania. Za túto aplikáciu získalo GEFCO 12. júna 2018 ocenenie „Inovačný líder“ na Konferencii Automotive Logistics Europe 2018 v nemeckom Bonne.
Navyše, Skupina aktívne monitoruje inovatívny vývoj a pri nových technológiách uplatňuje prístup “test and learn” ("testuj a uč sa"), napríklad pomocou robotov na riadenie skladov vo Francúzsku alebo dronov na inventúru skladov v Španielsku. Zároveň pri urýchľovaní inovácií spolupracuje so startupmi. GEFCO Innovation Factory je v súlade s inovačnou politikou Skupiny, ktorá bola nastavená pred niekoľkými rokmi a opätovne potvrdená nedávno uzatvorenými partnerstvami.
V marci 2018 Skupina oznámila svoje partnerstvo so spoločnosťou Techstars, globálnym urýchľovačom, ktorý podporil rozvoj viac ako 1 000 medzinárodných startupov. V rámci tejto spolupráce je GEFCO tiež partnerom Partech Shaker, medzinárodného startupového kampusu, kde technologické spoločnosti z celého sveta môžu rásť a rozvíjať sa v tých najlepších možných podmienkach.