Vytlačiť

19. 11. 2018

 Spúšťame testovacie jazdy nákladných ťahačov s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG).


Bratislava, 19. novembra 2018 - Spoločnosť Danube LNG, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), Iveco a Scania spustili v rámci projektu fueLCNG testovacie jazdy nákladných ťahačov s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG). Cieľom jázd, ktoré realizujú počas dvoch týždňov zákazníci značky Iveco a Scania, je zistenie spotreby a dojazdu ťahačov využívajúcich alternatívne palivo LNG v reálnych jazdných podmienkach a získanie spätnej väzby od potenciálnych zákazníkov z radov najväčších dopravcov.
Cieľom projektu fueLCNG je priniesť verejnosti:

„Rozšírenie využívania zemného plynu v doprave je cestou na dosiahnutie plnenia cieľov Európskej únie v oblasti klimatických zmien a zmiernenie ich dôsledkov. CNG a LNG predstavujú ekologickú alternatívu k tradičným motorovým palivám. Projekt fueLCNG získal podporu Európskej únie z Nástroja na prepájanie Európy, je v súlade s Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a je podporovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky,“ povedal Štefan Šabík, generálny riaditeľ SPP.
„Ochrana ovzdušia je jedným z troch najvážnejších problémov v rámci ochrany životného prostredia na Slovensku, preto úspešná implementácia projektu fueLCNG a rozšírenie LNG a CNG na Slovensku prispeje k výraznému zníženiu emisií a tým k zlepšeniu kvality ovzdušia v našich mestách a regiónoch,“ dodal Róbert Kadnár, konateľ DanubeLNG.
„Teší ma, že Scania sa môže podieľať na realizácii testovacích jázd ťahačov s pohonom LNG na Slovensku. Verím, že naši zákazníci ocenia dostupnosť tejto technológie v portfóliu Scanie prihliadajúc na stále viac sa sprísňujúce kritériá EÚ z pohľadu ochrany životného prostredia,“ povedal Marcel Minarič zo spoločnosti Scania Slovakia.
„Sme radi že značka Iveco môže po svojich viac ako 25 ročných skúsenostiach s vývojom a predajom vozidiel s pohonom na plyn v celej Európe finálne predstaviť svoje produkty aj na slovenskom trhu. Tešíme sa na testovanie ťahačov v reálnych podmienkach a sme presvedčení, že výsledky potvrdia pozitívny vplyv tejto technológie na celkové náklady vlastníctva vozidla (TCO) u našich zákazníkov,“ povedal Miroslav Hnat zo spoločnosti Iveco Slovakia.

Záverečné podujatie, na ktorom budú predstavené výsledky reálnej spotreby, dojazdov a emisných testov ťahačov s pohonom LNG, sa bude konať 10. decembra 2018 od 10.00 h v kongresovej sále DUNAJ v sídle spoločnosti SPP, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava. Účasť médií na podujatí je vítaná.