Vytlačiť

3. 1. 2022

system online logo

januar 2022 1Firmy sbírají data, ale neumí je zpracovat


Průzkum agentury Forrester Consulting zpracovaný pro společnost Dell Technologies zjistil, že více než polovina světových firem je daty zahlcena a neumí s nimi efektivně zacházet. V Česku je situace o trochu lepší, než je evropský a světový průměr, když 14 % tuzemských firem zařadil průzkum mezi tzv. „datové šampiony“, tedy firmy datově zdatné a schopné přeměnit data na informace pomocí patřičných modelů. Tento výsledek je tři procentní body nad evropským průměrem a dva nad celosvětovým.

Paradoxem celé datové problematiky je fakt, že dle průzkumu potřebuje 67 % firem více dat, a zároveň 70 %, často těch stejných firem, uvádí, že shromažďuje data tak rychle, že je nestíhá dostatečně analyzovat a využít. Dvě třetiny respondentů také uvedly, že jejich podnikání je založeno na datech, a prohlásily, že data jsou krví jejich organizace. Pouze 21 % z nich však tvrdí, že dnes s daty nakládají jako s kapitálem a upřednostňují jejich využití v rámci celého podniku.

Zobraziť celý článok.