Vytlačiť
Názov: Postavenie dopravy v logistickom systéme.
Autor: Doc. Ing. Jozef Královenský, PhD. – Doc. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zaradené: október 2003
Zobraziť článok