Vytlačiť
 Názov: Prečo uplatňovať logistiku v praxi?
Autor: Doc. Ing. Jozef Majerčák, CSc. Žilinská univerzita, F PEDaS
Zaradené: december 2003
Zobraziť článok