Vytlačiť
 Názov: Logistika a jej metodologický aparát.
Autor:
Doc. Ing. Jozef Majerčák, CSc. Žilinská univerzita, F PEDaS
Zaradené: december 2003
Zobraziť článok