Názov: Krízové plánovanie v Slovenskej republike.
Autor:
Ing. Ladislav Novák, PhD., Fakulta špec. inžinierstva, Katedra krízového manažmentu, ŽU
Zaradené: jún 2005
Zobraziť článok