Vytlačiť
Názov: Možná aplikácia systémového prístupu logistiky pri prepravách rýchlokaziacich sa zasielok po železnici.
Autor:
Ing. Peter Majerčák , PhD., ŽU - FPEDaS, Katedra ekonomiky
Zaradené: júl 2005
Zobraziť článok