Názov: Prínosy a koncepcia Inteligentných dopravných systémov ako nástroja riadenia a regulovania dopravy v rámci Slovenskej republiky.
Autor:
Ing. Peter Majerčák , PhD., ŽU - FPEDaS, Katedra ekonomiky
Zaradené: júl 2005
Zobraziť článok