Názov: Logistické centrá v SR.
Autor:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Bibiana Poliaková, Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Zaradené: august 2005
Zobraziť článok