Vytlačiť
Názov: Štruktúra kapitálu z pohľadu riadenia rizika podniku.
Autor: Ing. Jozef Klučka, CSc., Fakulta špec. inžinierstva, Katedra krízového manažmentu, ŽU
Zaradené: september 2005
Zobraziť článok