Vytlačiť
 Názov: Postup na získanie oprávnenia na podnikanie v zasielateľstve.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2006
Zobraziť článok