Názov: Trendy v riadení dodávateľsko-odberateľských reťazcov v podmienkach železníc.
Autor: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS
Zaradené: apríl 2006
Zobraziť článok
(Prezentácia je v programe Power Point)