Názov: Postup na získanie oprávnenia na podnikanie v železničnej nákladnej doprave.
Autor: In g. Miloš Poliak, PhD, KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: jún 2006
Zobraziť článok