Vytlačiť
Názov: Krízové riadenie a krízové plánovanie v železničnej doprave Slovenskej republiky.
Autor: Ing. Ladislav Novák, PhD. Katedra krízového manažmentu, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2006
Zobraziť článok