Názov: Princíp troch kružníc v cestnej nákladnej doprave.
Autor: Ing. Adela Štetinová, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta PEDaS, ŽU
Zaradené: marec 2007
Zobraziť článok