Názov: Elektronicke mýto v SR - rozsah spoplatnenia.
Autor: Ing. Miloš Poliak, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta PEDaS, ŽU
Zaradené: apríl 2007
Zobraziť článok