Názov: Metóda Activity-based costing a manažérske účtovníctvo
Autor:
Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Peter Majerčák, PhD., F-PEDaS, katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: júl 2007
Zobraziť článok