Vytlačiť
 Názov: Operačný program informatizácie spoločnosti 2006 a jej vplyv na logistiku a dopravu.
Autor: Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., Fakulta špeciálneho inžinierstva, ŽU
Zaradené: júl 2007
Zobraziť článok