Vytlačiť
Názov: Logistické chápanie nákladov
Autor: Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Peter Majerčák, PhD., F-PEDaS, katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: júl 2007
Zobraziť článok