Názov: Elektronické mýto v SR od roku 2009.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD., F-PEDaS, KCMD, ŽU
Zaradené: august 2007
Zobraziť článok