Názov: Možné ohrozenia informačných systémov v logistických firmách.
Autor: doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., fakulta špeciálneho inžinierstva, ŽU
Zaradené: august 2007
Zobraziť článok