Názov: Kvantifikácia fixných nákladov ako nástroj zvyšovania efektivity práce dopravných podnikov
Autor: doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Katedra ekonomiky, FPEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: september 2007
Zobraziť článok