Názov: Používanie analogových tachografov.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD; KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: september 2007
Zobraziť článok