Názov: Informácie v manažmente a ich špecifiká v logistických firmách.
Autor: doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva
Zaradené: október 2007
Zobraziť článok