Názov: Kontrola dodržiavania sociálnej legislatívy v cestnej doprave.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD. , KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: október 2007
Zobraziť článok