Názov: Regulácia cestnej dopravy prostredníctvom emisných zón.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Žilinská univerzita, F PEDaS
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok