Názov: Vývoj logistických technológií v kombinovanej doprave.
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita, F PEDaS
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok (Článok je v programe Power Point)