Názov: Dokumenty a formuláre používané v zasielateľstve.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok