Názov: Ochrana dopravných systémov proti živelným pohromám a katastrófam.
Autor: Prof. Ing. Dezider Szabó, PhD., čestný predseda SDS pri SAV
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok