Vytlačiť

Názov: Trestná činnosť v dopravnej logistike (preklad z anglického originálu).
Autor: Prof. Ing. Dezider Szabó, PhD., čestný predseda SDS pri SAV
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok