Vytlačiť

 Názov: Krízový manažment v doprave.
Autor: doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva
Zaradené: január 2008
Zobraziť článok