Vytlačiť

 Názov: Podpora trvalo udržateľného rozvoja v doprave s pomocou programu Marco Polo.
Autor: Ing. Tomáš Moravčík, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2008
Zobraziť článok