Vytlačiť

 Názov: Výber trás prepravy nebezpečných látok po cestách.
Autor: doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva
Zaradené: február 2008
Zobraziť článok