Názov: Diverzifikácia vysokoškolského vzdelávania v logistike na Slovensku (aby nebolo neskoro).
Autor: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Ing. Pavel Ceniga, PhD., Katedra ekonomiky, FPEDaS, Žilinská
Zaradené: marec 2008
Zobraziť článok