Názov: Finančný manažment v železničnej doprave.
Autor: Ing. Eva Nedeliaková, PhD., a doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: jún 2008
Zobraziť článok