Vytlačiť

Názov: Súčasný stav a perspektívy rozvoja zasielateľstva v SR.
Autor: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., a Ing. Eva Dvořáková, PhD., KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2008
Zobraziť článok