Vytlačiť
Názov: Baníctvo verzus globalizácia
Autor: Doc. Ing. Anna Križanová, CSc., a Ing. Juraj Kolenčík, Katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: február 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok