Vytlačiť

Názov: Podnikání a hospodářská soutěž na globálním trhu evropské unie.
Autor:
Ing. Ivana Mendysová, PhD. Univerzita Pardubice
Zaradené: marec 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok