Vytlačiť
Názov: Názov globalizácia, cesta orientácie na zahraničné trhy.
Autor:
Ing. Libuša Čurlejová a Ing. Boris Šturc, CSc., Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Zaradené: marec 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok