Vytlačiť

Názov: Medzinárodné distribučné kanály.
Autor:
Ing. Martina Gogolová, PhD., Katedra ekonomiky, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: marec 2009
Zobraziť článok