Vytlačiť
 Názov: Analýza stavu terminálov kombinovanej dopravy na Slovensku.
Autor:
doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD., Katedra Železničnej dopravy, ŽU a Ing. Ľubica Fraňová, Slovenská kombinovaná doprava Intrans, a.s.
Zaradené: marec 2009
Zobraziť článok