Vytlačiť
Názov: Vývoj menovej situácie na území dnešného Slovenska od 19. storočia až po zavedenie eura.
Autor:
Ing. Viera Ölvecká, Fakulta managementu, Katedra ekonómií a financií, Univerzita Komenského
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok