Vytlačiť
Názov: Efektívne procesné riadenie v podmienkach globalizácie.
Autor:
Ing. Katarína Frajtová Michalíková PhD., FPEDAS, Katedra Ekonomiky, ŽU
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok