Vytlačiť
Názov: Globalisation process in the single european market
Autor:
Iwona Przychocka. Uczelnia Warszawska im. Marii SkłodowskiejCurie, Warsaw, Poland
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok